Мисия, визия, ценности

Ние сме динамична компания със стремеж към развитие както в сектора на куриерските и пощенските услуги, така и към разработване на други, отговарящи на нарастващите потребности и изисквания на потребителите, услуги.

Постигаме високо качество на обслужване чрез внедряването на съвременни информационни технологии, подходящи фирмени процеси и професионализма на екипа ни. Ето защо клиентът открива в наше лице надежден и сигурен партньор, който изпреварва тенденциите в бизнес средата.

 

Приемаме предизвикателствата на клиентите си като свои. Удовлетворявайки техните искания, имаме взаимна полза, защото по този начин се развиваме и като професионалисти.
Работим за модерни пощенски услуги, при които потребителят сам определя вида на подаваната или получаваната пратка - физически или електронен, чрез осигуряване на свободното й преминаване от едната форма в другата.
Стриктно и коректно спазваме законите, гордеем се да бъдем добър работодател и данъкоплатец.

 

Национална Поща M&BM Express преследва стратегия за пазарно развитие, основана на три ключови цели и следните принципи за постигането им:

  • Корпоративни потребители

Техническият потенциал и структурата на фирмата гарантират качественото обслужване на клиенти, чиято кореспонденция е от няколко стотин до десeтки хиляди пратки месечно. Посрещаме професионално предизвикателствата, наложени от динамично променящия се трафик и постоянно повишаващите се изисквания към предоставяните услуги. С интерес обсъждаме и работим за реализацията на идеи за нови услуги и подобрения, с цел да осигурим цялостно обслужване на клиентите. Гъвкави сме, с нас се работи лесно.

  • Индивидуални потребители 

Насочваме усилията си в посока отлично обслужване в местата за достъп. Всички приети пощенски пратки задължително се маркират с уникален баркод и по този начин гарантираме тяхната проследяемост. Така във всеки един момент потребителят знае къде се намира пратката. Стремим се да изградим доверие и дългосрочни отношения с всички наши клиенти – независимо от вида и количеството на ползваните услуги.

  • Пощенска мрежа

Постоянно разширяваме както броя на офисите, обслужващи потребители, така и извършваните допълнителни услуги. Наша цел е посещението в пощенските офиси да бъде едновременно полезно и приятно за клиента.

 

Ключов фактор за успеха на всяка модерна компания е приоритетите на клиентите да бъдат превърнати в основен ориентир за развитието на бизнеса. Затова в Национална Поща M&BM Express голяма част от усилията са насочени към облекчени процедури и високо ниво на обслужване както за бизнеса, така и за домашните потребители.