Вътрешни печатни произведения

Печатно произведение е пощенска пратка, съдържаща вестници, списания, периодични издания, книги, каталози, репродукции върху хартия, с ясно обозначени адрес на Подател и на Получател върху пратката.

 

Печатните произведения са част от голямото семейство на т.нар Универсална Пощенска Услуга (УПУ).


Подаване

Печатни произведения се подават в пощенски офис на “МиБМ Експрес”.

 

„МиБМ Експрес” доставя Печатни произведения  с тегло до 5 килограма.

 

Характерно изискване за пратките Печатно произведение е да се подават вложени в опаковка, позволяваща проверка на съдъръжанието.

Гаранция за качественото и в срок доставяне на пратката е нейното правилно адресиране. В долния десен ъгъл на пратката се изписват данните на Получателя, а в горния ляв ъгъл – на Подателя. Данните се изписват в следния ред:

 • име, презиме и фамилия;
 • улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент;
 • пощенски код, населено място, област, а при международните пратки - и държава.

Пратки „До поискване” се адресират чрез посочване на трите имена на Получателя и пощенския офис на „МиБМ Експрес” за получаване.

 

 

Доставка

 

По начина на доставка Печатните произведения  могат да бъдат „Непрепоръчани” и „Препоръчани”, както и „До поискване”.
Печатните произведения  стандартно се приемат, обработват и доставят като непрепоръчани.

 • Непрепоръчани пратки се доставят до посочения адрес (често това е пощенската кутия, съответстваща на името и/или апартамента на Получателя). В случай, че пратката е с размери, непозволяващи доставка в пощенската кутия, на адреса на Получателя се оставя служебно известие (стикер) с покана да се свърже с „МиБМ Експрес” за уточняване начина на получаване на пратката.

 

 • Препоръчани пратки се доставят до посочения адрес лично на Получателя. За частни получатели е възможна доставка на пълномощник или пълнолетен член на домакинството на Получателя. За фирми, учреждения и организации е възможна доставка до деловодство или друг, упълномощен за целта служител. В случай, че Получателят отсъства в момента на доставка, на адреса на Получателя се оставя служебно известие (стикер) с покана да се свърже с „МиБМ Експрес” за уточняване начина на получаване на пратката.

 

 • Пратки До поискване се  получават в съответния пощенски офис срещу представяне на документ за самоличност.

За услугите „Препоръка” и „До пискване” се заплаща допълнително. Те се заявяват в момента на предаване на пратката на „МиБМ Експрес”.

 

Допълнителни услуги:

 • Препоръка;
 • Известие за доставяне;
 • Обявена стойност;
 • Наложен платеж;
 • До поискване;
 • Прием от адрес.

 

Считано от 01.03.2020 г. се променят цените на пощенските услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга предоставяни от “MиБМ ЕКСПРЕС” ООД.

 

 

Вижте офисите, в които се предлага услугата:


 
вътрешни/международни; населено място;
описание на пратката/съдържанието;
брой пратки;
еднократно / многократно изпращане;
в наш офис или от Ваш адрес; населено място;