Копирни услуги

За удобство на потребителите, в мрежата пощенски офиси на „МиБМ Екпрес” са създадени условия за копиране и  печат на документи. Бързо и лесно, посещавайки най-близкия ни офис, можете да се възползвате от тези услуги.

 

Ако вашата задача надхвърля капацитета и техническите възможности на съответния офис, служителите на „МиБМ Експрес” компетентно ще предложат най-подходящия начин за нейното качествено и своевременно  изпълнение .


Вижте офисите, в които се предлага услугата: