Продажба на винетни стикери

През 2010г. „МиБМ Експрес” се включи в дейността по разпростанение на винетни стикери на основата на договор с Дружество „Разпространение на винетни стикери”. През 2013г. дейността се извършва въз основа на договор с ДЗЗД „Винетни стикери 12-17”. В офисите на „МиБМ Ескпрес” се предлага пълната гама от годишни, месечни, седмични и дневни винетни стикери за съответната година.


 

Видове:

  • К3 (Категория 3)

- за Пътни превозни средства (ППС) за превоз на пътници с до 8 места за сядане, без мястото за водача;

- за ППС, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически обща допустима максимална маса, не повече от 3,5 тона;

- за МПС от тази група с повишена проходимост.

  • К2 (Категория 2)

- за Пътни превозни средства (ППС) за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото за водача;

- автобуси и товарни ППС с 2 оси с технически допустима максимална маса, по-малка от 12 тона.

  • К1 (Категория 1)

за Товарни пътни превозни средства, строителни машини, колесни трактори и други, с 2 и повече оси, с технически допустима максимална маса 12 и повече тона).


Ангажимент на Клиента е да посочи вида на желания винетен стикер. Данните за превозното средство, нужни за еднозначното определяне вида на необходимия винетен стикер, се съдържат в регистрационния талон (основното тяло). Препоръчваме на Клиентите, преди да пристъпят към закупуване, да проверят дали видът винетка отговаря  на категорията на превозното средство.


Срок на валидност


В момента на закупуване на винетните стикери, с изключение на годишните, задължително се отбелязва (перфорира) посочената от Клиента дата, от която ще започне да тече срокът на валидност. Това е т.нар. процедура по валидизиране на винетния стикер.

Валидността на винетните стикери за 2013 г. е, както следва:

  • Дневни - 1 ден, т.е. съвпада с перфорираната дата;

  • Седмични - 7 календарни дни от перфорираната дата;

  • Месечни - 1 месец от перфорираната дата;

  • Годишни -  до 31.1.2014 година, независимо кога са закупени, не подлежат на валидизиране.


Задължително при продажба се издава касов бон за стойността на покупката, съдържащ информация за категория/вид/идентификационен номер на винетката. Препоръчваме Клиентите да пазят така издадения касов бон до края на срока на валидност на винетката с оглед ползване при необходимост от съдействие на компетентните органи.

 


За повече информация относно моля посетете:

www.api.goverment.bg (Агенция "Пътна Инфраструктура") или www.vs12-17.com (ДЗЗД "Винетни стикери 12-17").

Вижте офисите, в които се предлага услугата: