Застрахователно посредничество

От началото на месец август 2010 г. „МиБМ Експрес” ООД се присъедини към мрежата на Застрахователна компания „Уника”. В качеството си на неин генерален агент, ние предлагаме пълната гама от застрахователни продукти, които са в портфейла на застрахователната компания както в общото застраховане, така и в областта на животозастраховането .

 

 

 

„Уника” е една от най-старите и авторитетни австрийски застрахователни групи (през 2010 навърши 150 години), която присъства и на българския застрахователен пазар. Компанията е с международен финансов рейтинг “А”, даден от Standard & Poor's.


Предлагаме следните видове застраховки:

  • Общо застраховане (Карго, Каско, Имущество, Злополука, Отговорности, Земеделски Култури, Застраховки на животни, Финансови загуби, Гаранции, Инженерингови Застраховки, Застраховки на кредити, Застраховки на лизингови вноски, Професионални отговорности);
  • Животозастраховане (Детски и женитбени застраховки, Постоянни здравни застраховки, Застраховка злополука, Рискови застраховки живот, Смесени застраховки живот, Застраховка живот на кредитополучатели, Рентни (пенсионни) застраховки, Застраховка живот, свързана с инвестиционен фонд).

 

Най-популярните застрахователни продукти в Р. България са:ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ


СТЪПКА 1

Изтеглете файла с тарифите и филтрирайте според показателите на Вашия автомобил.


СТЪПКА 2

След като сте избрали варианта на полицата, който най-добре отговаря на Вашите изисквания, попълнете заявката и изпратете на e-мейл адрес: contact-express@mbm-bg.com

Ще получите потвърждение за статуса на заявката. Възможно е наш оператор да се свърже с Вас по телефона, за да уточни подробности.


СТЪПКА 3


ПРОМОЦИЯ по полици задължителна "Гражданска отговорност" на автомобилистите, валидна от 28.01.2013 г. до 28.02.2013 г.


Трябва да имате в предвид, че на посочените цени допълнително, съгласно ЗДЗП, ще бъде начислен 2 % данък, върху сумата, получена след изваждане на вноските за Гаранционен фонд (8.50 BGN) и Обезпечителен Фонд (1.50 BGN) .
Вижте офисите, в които се предлага услугата: