Парични преводи и финансови услуги

„МиБМ Експрес” предоставя широк набор от финансови услуги в партньорство с водещия доставчик на платежни услуги „Изипей”.

 

Финансовите услуги, от които може да се възползва Клиентът, са както изпращане и получаване на парични преводи от или към лица и фирми, така и такива, свързани със заплащане на данъци, такси, глоби и др.


Изпращане и получаване на парични преводи

 

Услугата се извършва чрез централизирана система, позволяваща преводите да се изпълняват в реално време в широка мрежа от партньорски офиси. Преведените парични суми се получават 5 мин след тяхното внасяне, независимо къде се намират Вносителят и Получателят.
Изпращане на паричен превод се предлага само за територията на страната.
При получаване на паричен превод, Получателят се идентифицира с документ за самоличност пред служителя в офиса на „МиБМ Експрес”. Не е необходимо попълване на бланки както при внасяне, така и при теглене на парични суми. Информацията по превода се въвежда от служителя.

 

Сумата за внасяне/получаване е ограничена до 5 000 лева.

 

Услугата е платена за Вносителя.

 

 

Плащане на данъци и такси

 

Данък сгради, Такса смет и други данъци и такси могат да се плащат в офисите на „МиБМ Експрес”. За целта е необходимо да се въведе информация за Получателя.

 

Услугата е платена за Вносителя.

 

Плащане на глоби към КАТ

 

Клиентът може да заплати своите глоби към КАТ в срок до 7 дни от издаване на документа.

 

Услугата е платена за Вносителя.

 

Превод по банкова сметка

 

Услугата позволява извършването на превод от гише (в брой) към произволна банкова сметка в страната. Най-често се използва за вноски по кредит или лизинг, за разплащане с различни лица и организации (например: наеми, комисионни, възнаграждения и др.). За целта е необходимо единствено да се посочи информация за Вносителя и за Получателя.

 

Сумата за превод е ограничена до 5 000 лева.

Услугата е платена за Вносителя.

 

Изпращане на пари в брой от чужбина

 

Услугата позволява да изпращате пари в брой чрез регистрация в „Ипей” (www.ePay.bg) , като ги нареждате с кредитна или дебитна карта през Интернет, независимо от това, в коя точка на света се намирате. Изплащането на сумата може да се извърши във всеки един офис на „МиБМ Експрес”, веднага след нареждането.

 

Сумата за изпращане/получаване е ограничена до 5 000 лева.

Услугата е платена за Изпращача.

Вижте офисите, в които се предлага услугата: