Плащане на битови сметки

„МиБМ Експрес” предоставя широк набор от финансови услуги в партньорство с водещия доставчик на платежни услуги „Изипей”.

 

Клиентът има възможност да заплати от всеки офис на „МиБМ Експрес” своите битови сметки (електроенергия, вода, парно, телефон, интернет, кабелна телевизия, мобилни телефони и т.н.) през централизираната система на „Изипей”.


След внасяне на сумата за плащане на сметка, системата „Изипей” автоматично отчита погасяване на задълженията на Kлиента към съответното дружество. Участници в системата са практически всички по-големи доставчици на комунално-битови услуги в страната. Предимство е, че не е от значение в кой наш офис и в кое населено място, Клиентът плаща своите сметки.

 

Системата „Изипей”  позволява и безплатна „Клиентска Изипей регистрация“. Тя осигурява на Клиента възможност да получава информация за всички свои битови сметки в реално време. Плащането на сметките може да става общо и поотделно, в зависимост от желанието на Клиента. При регистрацията системата запазва данните на Клиента и при следващи плащания информацията за текущите му сметки се извлича автоматично.

 

Услугата е безплатна за вносителя.

Вижте офисите, в които се предлага услугата: