Хибридна поща

Хибридна поща или Аутсорсинг на услуги по печат, пликоване и разнос на персонализирани документи - няма значение как ще наречете услугата. Във всички случаи става въпрос за високо технологични решения, при които външна фирма с доказан опит обслужва писмовната кореспонденция на Вашата компания.

 

Възможни приложения на хибридната поща са отпечатване и разпращане на сметки за комунални услуги, уведомителни писма, извлечения по сметки, рекламни материали (брошури, дипляни, информационни бюлетини) и други.


Услугата Хибридна поща стартира с изпращане на данни по  електронен път или друг, избран от Клиента, начин. Следва генериране и изпращане на представителна извадка от образци на документите на Клиента. След тяхното одобрение стартира и процесът по отпечатването и  поставянето им в плик. Успоредно с това, екипът ни от логистици сортира пратките и ги насочва към съответните дестинации.   Куриерите доставят пратките според определените от Клиента правила - най-често  като стандартна пощенска пратка, изпратена до пощенска кутия или срещу подпис на Получателя.

До 5 работни дни след приключване на разноса  Клиентът получава обратна информация, съдържаща отчет за доставените пратки (дата и час за начало на разноса, дата и час на приключване на разноса, брой получени пратки за разнос, както и брой неразнесени пратки). Задължителна част от отчета е и описателен файл на недоставените пратки за всеки един случай по отделно и причините за това.

Като допълнителна услуга, Клиентът може да заяви връщане на обратна разписка и/или обратни документи. Ние сме гъвкави по отношение и на други, специфични изисквания на Клиента.

 

Ползи и предимства

 

Много са ползите и предимствата за Клиента. Част от тях са:

 • Комплексно обсужване от доказан лидер в областта;
 • Възможност за еднократни проекти или пълен аутсорсинг на дейността;
 • Ефективност и качество;
 • Иновативност - нови услуги и индивидуални клиентски решения;
 • Възможност за разпращане на персонализирана информация;
 • Консултантски и интеграционни услуги;
 • Конфиденциалност (Фирмата разполага с лиценз за Оператор на лични данни);
 • Сигурност и надеждност (Затворена информационна среда);
 • Отчетност и мониторинг в реално време.

Професионален опит

 

Екипът на компанията има богат практически опит по отношение разработката, внедряването и последващата реализация на корпоративни бизнес решения и проекти на големи организации.  Сред клиентите на компанията са едни от най-крупните български компании: финансови институции и банки, държавни структури, автомобилни и застрахователни компании, лизингови дружества,  вериги магазини и други. Професионализмът ни е високо оценен и от международните инвеститори, които присъстват в бизнеса на страната.

 

 

Иновации

 

Влагане на персонализирани клиентски въпросници за определяне нивото на удовлетвореност на клиентите, е една от  най-новите допълнителни услуги. При това, екипът ни събира, обработва и обобщава резултатите от анкетирането, а след това създава архив на клиентските документи в електронен вид и изработва механизъм за бързо търсене и достъп. Услугата вече се радва на широка популярност, поради уникалността на броя обработени персонални въпросници – понякога достигащи над милион.

Създаване на документи

 

Специализирана софтуерна платформа осигурява предварителна обработка на променливите данни и форматирането им в електронни документи (по желание можем да разработим индивиуален за Клиента  високо професионален дукументен дизайн). Удобство за Клиента е възможността да предостави  променливите данни  в различни формати – XML, flatfile, EDI/EDIFACT и др. Ние ги валидираме (проверяваме тяхната коректност и състоятелност) , сортираме ги и ги групираме  чрез   географска информационна система. По този начин значително се подобрява и оптимизира доставката до крайните клиенти – увеличава се скоростта и се минимизират грешките при разноса.

 

Trans Promo


Специализирана софтуерна платформа позволява създаване на индивидуални транзакционално – промоционални продукти с висока информационна и естетическа стойност, които отпечатваме с най-висок графичен стандарт.

 

Гъвкавост


Клиентите ни получават изгодни и гъвкави решения в зависимост от индивидуалните си нужди.
Екипът ни е в състояние да предостави висиококвалифицирана помощ (ноу-хау и консултации) и при разработката и внедряването на нови приложения в областта на информационните технологии.
Заедно с това, реагираме на исканите от клиента промени възможно най-бързо. Можем да се похвалим с едни от най-кратките срокове за обслужване на заявка за промяна в Европа: за графични промени, влагане на брошури – в рамките на същия ден, за неструктурни промени – до един  ден, за промени, засягащи правилата за изграждане на документите и структурата на първичните данни – до три дни.

 

Печат и пликоване


Предлагаме на клиентите централизирано съгласуване и обработка на данните и децентрализиран печат и пликоване. Значителни са ползите от този подход - гъвкавост на логистичния процес и възможност разносът на пратките да стартира до 4 часа след тяхното отпечатване. Компанията е оборудвала собствени принтинг центрове в градовете: София и В.Търново. При това, на разположение на клиентите са 2 пълни комплекта печатно и пликовачно оборудване, 24х7 автономност и взаимозаменяемост на системите и информационна сигурност,  гарантирана от собствена VPN среда. Работният капацитет на оборудването е над 2 млн. страници/денонощие за печат и над 1 млн. плика/денонощие за пликоване.Автоматизираният пликовачен процес осигурява възможност за сортиране на печата по различни критерии, автоматично пликоване на документи, влагане на допълнителни печатни или рекламни материали. При това, осъществяваме непрекъснат контрол върху изпълнението на дейностите по отпечатване и пликоване.

Разнос

 

За осъществяването на разноса, компанията притежава  Индивидуална лицензия за извръшване на услуги в обхвата на Универсалната пощенска услуга и Удостоверение за извършване на Неуниверсални пощенски услуги. Разполага с разгърното национално покритие - офиси, служители и транспортен парк за гарантиране качественото и в срок изпълнение на услугата.

 

За улеснение на клиентите, сме осигурили още:

 • Национален телефон за връзка 0700 10 100;
 • Автоматизирана система за обслужване на рекламации;
 • Пълна проследяемост на пратките.


Отчетност

 

Компанията предоставя отчет  за доставените пратки (дата и час за начало на разноса, дата и час на приключване на разноса, брой получени пратки за разнос), както и отчет  за недоставените (общ брой и причина за недоставяне за всяка пратка).

 

Сигурност на информацията

 

Всяка компания се нуждае от  високо ниво на защита на информацията и ние я осигуравяме. Притежаваме Удостоверение за администратор на лични данни №0006532/09.06.2005 г., издадено от Комисията за защита на лични данни, както и сертификат за информационна сигурност ISO 27001:2005.
Данните, подлежащи на отпечатване, се обработват в принт-център София, който има управляваща роля спрямо останалите принт-центрове. Така, единствено и само в София и то с ограничен брой специалисти, се работи с базата данни на клиента. Изградена е и система с картов достъп, осигряваща достъп само на лицата, работещи по съответния проект.

Принтинг центрове M&BM
Населено място Адрес
1 гр. София кв. Дружба 2, бул. Цветан Лазаров № 117
2 гр. Велико Търново ул. Магистрална № 30-47
Вижте офисите, в които се предлага услугата:


 
фактури, писма за промоции, уведомителни писма, други;
ежедневно, седмично, месечно, друго;
формат: XML, CSV, PDF или друг стандартен формат за обмен на данни; начин на получаване: ftp, e-mail, оптичен носител, друго;
общ брой; по области и/или населени места;
брой листи в едно писмо;
цветност на корпоративно лого - укажете дали цветовете са фиксирани по скали цмик или пантон;
цветност на корпоративно лого - укажете дали цветовете са фиксирани по скали цмик или пантон; размер на пликовете - C6/5; C5; C4;
до пощенска кутия; с обратна разписка; други;