Вътрешни кореспондентски пратки

Добре познатите и широко разпространени писма и пощенски карти официално се класифицират в категорията на Кореспондентските пратки. По същество, това са адресирани пощенски пратки, съдържащи писмено съобщение на физически носител, което трябва да бъде пренесено и доставено на адреса, посочен от Подателя върху пратката.


Кореспондентските пратки са част от голямото семейство на т.нар. Универсална Пощенска Услуга (УПУ).


Подаване

 

Кореспондентски пратки се подават в пощенски офис на „МиБМ Експрес” .

 

„МиБМ Експрес” обслужва Кореспондентски пратки с тегло от 51 грама до 2 000 грама и със следните размери:

 

1. Стандартни

Минимални размери

90 мм х 140 мм

Максимални размери

120 мм х 235 мм

Максимално тегло

2 кг

Максимална дебелина

5 мм

2. Нестандартни:

Максимални размери

Дължина Ширина Дебелина =< 900 мм

Максимален размер в едно от трите измерения

=< 600 мм

 

Гаранция за качественото и в срок доставяне на пратката е нейното правилно адресиране. В долния десен ъгъл на пратката се изписват данните на Получателя, а в горния ляв ъгъл – на Подателя. Данните се изписват в следния ред:

 • име, презиме и фамилия;
 • улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент;
 • пощенски код, населено място, област, а при международните пратки - и държава.

Пратки „До поискване” се адресират чрез посочване на трите имена на Получателя и пощенския офис на „МиБМ Експрес” за получаване.

 

 

Доставка

 

По начина на доставка Кореспондентските пратки могат да бъдат „Непрепоръчани” и „Препоръчани” , както и „До поискване”.
Кореспондентски пратки стандартно се приемат, обработват и доставят като непрепоръчани.

 • Непрепоръчани пратки се доставят до посочения адрес (често това е пощенската кутия, съответстваща на името и/или апартамента на получателя). В случай, че пратката е с размери, непозволяващи доставка в пощенската кутия, на адреса на Получателя се оставя служебно известие (стикер) с покана  да се свърже с „МиБМ Експрес” за уточняване начина на получаване на пратката.
 • Препоръчани пратки се доставят до посочения адрес лично на Получателя. За частни Получатели е възможна доставка на пълномощник или пълнолетен член на домакинството на Получателя. За фирми, учреждения и организации е възможна доставка до деловодство или друг, упълномощен за целта служител. В случай, че Получателят отсъства в момента на доставка, на адреса на Получателя се оставя служебно известие (стикер) с покана  да се свърже с „МиБМ Експрес” за уточняване начина на получаване на пратката.
 • Пратки До поискване се  получават в съответния пощенски офис срещу представяне на документ за самоличност.

За услугите „Препоръка” и „До пискване” се заплаща допълнително. Те се заявяват в момента на предаване на пратката на „МиБМ Експрес”.

 

 

Допълнителни услуги:

 • Препоръка;
 • Известие за доставяне;
 • Обявена стойност;
 • Наложен платеж;
 • Прием от адрес;
 • До поискване.
Считано от 01.03.2020 г. се променят цените на пощенските услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга предоставяни от “MиБМ ЕКСПРЕС” ООД.

 


Вижте офисите, в които се предлага услугата:


 
вътрешни/международни; населено място;
описание на пратката/съдържанието;
брой пратки;
еднократно / многократно изпращане;
в наш офис или от Ваш адрес; населено място;