Вътрешна пряка пощенска реклама

Пряка пощенска реклама е пощенска пратка, съдържаща идентично съобщение, адресирано до определен брой  Получатели, което цели  реклама или маркетинг. Тя е  една от най-често използваните форми на директния маркетинг, чрез която маркетинговите послания достигат до определен кръг Получатели като физическа пощенска пратка.

 

Считано от 01.01.2011г. Пряката пощенска реклама е част от голямото семейство на т.нар. Неуниверсални Пощенски Услуги (НПУ).


Като Пряка пощенска реклама се подават:

 • Брошури, дипляни, рекламни листовки и други печатни рекламни материали;
 • Писма – покани, придружаващи вложените в пратката рекламни материали и съдържащи информация за фирмата, предлагаща продуктите или друг вид рекламна или маркетингова информация;
 • Каталози.

Всеки от изброените видове може да се придружава от персонална ценова оферта, въпросник за събиране на маркетингова информация, информация за обратна връзка – телефон, факс, електронен адрес, талон-отговор, плик за обратен отговор.


 

Предимства

 

Предимствата на Пряката пощенска реклама, като комуникационен инструмент, са:

 • измеримост на резултатите (реализирани продажби, върнати отговори и др.);
 • възможност за маркетингово проучване;
  персонализиране на взаимоотношенията с потенциалните клиенти;
 • достигане до потребители с определен профил;
 • набиране на маркетингова информация за потенциални клиенти.

 

Подаване

 

Пратки Пряка пощенска реклама се подават в пощенски офис на „МиБМ Експрес”.

 

„МиБМ Експрес” обслужва пратки Пряка пощенска реклама с тегло до 2 килограма, като  минималното количество е 1 000 броя.

Гаранция за качественото и в срок доставяне на пратката е нейното правилно адресиране. В долния десен ъгъл на пратката се изписват данните на Получателя, а в горния ляв ъгъл – на Подателя. Данните се изписват в следния ред:

 • име, презиме и фамилия;
 • улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент;
 • пощенски код, населено място, област, а при международните пратки - и държава.

 

Пратки „До поискване” се адресират чрез посочване на трите имена на Получателя и пощенския офис на „МиБМ Експрес” за получаване.


Доставка

 

Пратки Пряка пощеска реклама се доставят в пощенската кутия на адреса на Получателя, ако са с размери, позволяващи това.

 

Ако размерите на пратката не позволяват извършване на доставянето в пощенската кутия, на Получателя се оставя служебно известие (стикер) за пратката с покана Получателят да се свърже с „МиБМ Експрес” за уточняване начина на получаване на пратката.

Считано от 01.03.2020 г. се променят цените на пощенските услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга предоставяни от “MиБМ ЕКСПРЕС” ООД.

 


Вижте офисите, в които се предлага услугата:


 
вътрешни/международни; населено място;
описание на пратката/съдържанието;
брой пратки;
еднократно / многократно изпращане;
в наш офис или от Ваш адрес; населено място;