Вътрешни малки пакети

Ако искате да изпратите предмети, които тежат не повече от 2 килограма - Малък пакет е  Вашата услуга!

Малките пакети са пратки, в които могат да се влагат предмети, с или без търговска стойност, с изключение на такива, които са забранени за поставяне в пощенски пратки.

 

Малките пакети са част от голямото семейство на т.нар Универсална Пощенска Услуга (УПУ).


Подаване

 

Пратки Малък пакет се подават в пощенски офис на „МиБМ Експрес” .

 

* "МиБМ Експрес" обслужва Малки пакети с тегло до 2 кг.

 

Гаранция за качественото и в срок доставяне на пратката е нейното правилно адресиране. В долния десен ъгъл на пратката се изписват данните на Получателя, а в горния ляв ъгъл – на Подателя. Данните се изписват в следния ред:

 • име, презиме и фамилия;
 • улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент;
 • пощенски код, населено място, област, а при международните пратки - и държава.

Пратки „До поискване” се адресират чрез посочване на трите имена на Получателя и пощенския офис на „МиБМ Експрес” за получаване.

 

Поставянето на ценни предмети - монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети, се допуска само с добавяне на услуга „Обявена стойност”.

 

 

Доставка

 

По начина на доставка Малките пакети с тегло до 1 кг. могат да бъдат „Непрепоръчани” и „Препоръчани” , както и „До поискване”.
Малките пакети  стандартно се приемат, обработват и доставят като непрепоръчани.

 • Непрепоръчани малки пакети се доставят до посочения адрес (често това е пощенската кутия, съответстваща на името и/или апартамента на Получателя). В случай, че пратката е с размери, непозволяващи доставка в пощенската кутия, на адреса на Получателя се оставя служебно известие (стикер) с покана да се свърже с „МиБМ Експрес” за уточняване начина на получаване на пратката.
 • Препоръчани малки пакети се доставят до посочения адрес лично на Получателя. За частни Получатели е възможна доставка на пълномощник или пълнолетен член на домакинството на Получателя. За фирми, учреждения и организации е възможна доставка до деловодство или друг, упълномощен за целта служител. В случай, че Получателят отсъства в момента на доставка, на адреса на Получателя се оставя служебно известие (стикер) с покана да се свърже с „МиБМ Експрес” за уточняване начина на получаване на пратката.
 • Малки пакети До поискване, се  получават в съответния пощенски офис срещу представяне на документ за самоличност.

 

За услугите „Препоръка” и „До поискване” се заплаща допълнително. Те се заявяват в момента на предаване на пратката на „МиБМ Експрес”.

 

Стандартно доставката на пратки Малък пакет с тегло над 1 кг – препоръчанали или не – е до офис на „МиБМ Експрес”. За целта Получателят се известява за наличието на пратка чрез служебно известие (стикер). Такива пратки е възможно да се доставят до адрес на Получателя след заявяване и заплащане на допълнителна услуга „Доставка до адрес”.

 

 

 

Забранено е поставянето в пощенски пратки на следните предмети и вещества:

 1. Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества;
 2. Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети;
 3. Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети;
 4. Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служителите на “MиБМ Експрес” ООД или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и пощенски съоръжения;
 5. Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
 6. Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат.
 7. В пощенски пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.


 

 

Допълнителни услуги:

 • Препоръка;
 • Известие за доставяне;
 • Обявена стойност;
 • Наложен платеж;
 • Прием от адрес;
 • Доставка до адрес;
 • До поискване.

Считано от 01.03.2020 г. се променят цените на пощенските услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга предоставяни от “MиБМ ЕКСПРЕС” ООД.

 

 

Вижте офисите, в които се предлага услугата:


 
вътрешни/международни; населено място;
описание на пратката/съдържанието;
брой пратки;
еднократно / многократно изпращане;
в наш офис или от Ваш адрес; населено място;
undefined