Вътрешни секограми

Секограмите са пощенски пратки, изпращани от и/или до незрящи граждани или официално признати институти за незрящи. Тяхно съдържание могат да бъдат релефни писма и клишета, звукозаписи и специална хартия.
Стандартната доставка на Секограми (т.е. без допълнителни услуги) за страната и чужбина, е безплатна.


Секограмите са част от голямото семейство на т.нар Универсална Пощенска Услуга (УПУ).


Подаване

 

Секограми се подават в пощенски офис на „МиБМ Експрес”.

 

„МиБМ Експрес” обслужва Секограми с максимално тегло до 7 килограма.

 

Гаранция за качественото и в срок доставяне на пратката е нейното правилно адресиране. В долния десен ъгъл на пратката се изписват данните на Получателя, а в горния ляв ъгъл – на Подателя. Данните се изписват в следния ред:

  • име, презиме и фамилия;
  • улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент;
  • пощенски код, населено място, област, а при международните пратки - и държава.

Пратки „До поискване” се адресират чрез посочване на трите имена на Получателя и пощенския офис на „МиБМ Експрес” за получаване.

 

 

Доставка

 

По начина на доставка Секограмите могат да бъдат „Непрепоръчани” и „Препоръчани” , както и „До поискване”.
Секограмите стандартно се приемат, обработват и доставят като непрепоръчани.

  • Непрепоръчани пратки се доставят до посочения адрес (често това е пощенската кутия, съответстваща на името и/или апартамента на Получателя). В случай, че пратката е с размери, непозволяващи доставка в пощенската кутия, на адреса на Получателя се оставя служебно известие (стикер) с покана да се свърже с „МиБМ Експрес” за уточняване начина на получаване на пратката.
  • Препоръчани пратки се доставят до посочения адрес лично на Получателя. За частни получатели е възможна доставка на пълномощник или пълнолетен член на домакинството на Получателя. За фирми, учреждения и организации е възможна доставка до деловодство или друг, упълномощен за целта служител. В случай, че Получателят отсъства в момента на доставка, на адреса на Получателя се оставя служебно известие (стикер) с покана да се свърже с „МиБМ Експрес” за уточняване начина на получаване на пратката.
  • Пратки До поискване се  получават в съответния пощенски офис срещу представяне на документ за самоличност.

 

За услугите „Препоръка” и „До пискване” се заплаща допълнително. Те се заявяват в момента на предаване на пратката на „МиБМ Експрес”.

 

 

 

Допълнителни услуги:

  • Препоръка;
  • Известие за доставяне;
  • Прием от адрес;
  • До поискване.


Доставката на Секограми до 7 килограма, без предимство и без други допълнителни услуги, е безплатна. За всяка допълнителна услуга се заплаща съответната цена.

 

"МиБМ Експрес" не доставя Секограми с тегло над 7 кг.

Вижте офисите, в които се предлага услугата:


 
вътрешни/международни; населено място;
описание на пратката/съдържанието;
брой пратки;
еднократно / многократно изпращане;
в наш офис или от Ваш адрес; населено място;