ISO 9001:2008

На 7 юли 2011 г. МиБМ Експрес ООД успешно премина сертификационния си одит за съответствие със стандарт ISO 9001:2008. Внедрената Система за управление на качеството потвърждава вътрешния ред и процедури на оператора и дава допълнителна увереност на потребителите в ангажимента на дружеството към постоянния контрол на качеството и усъвършенстването на услугите в полза на потребителя.

 

Системата за управление на качеството е насочена към :

- определяне на процесите, необходими за системата за управление на

качеството и нейното приложение в цялата организация;

- определяне на последователността и взаимовръзката на тези процеси;

- определяне на методи и критерии за ефективно управление на тези процеси;

- осигуряване на ресурси и информация за контрол на тези процеси;

- контролиране и измерване на процесите;

- ефикасно прилагане на процесите за непрекъснато подобряване и осигуряване

на съответствие с изискванията на клиента и на изискванията на приложимите

нормативни актове, създадени от законодателен или друг овластен орган.

 

Сертификатът е приложим както за услуги, включени в обхвата на Универсалната пощенска услуга, така и за неуниверсални пощенски услуги.


12 юли 2011, вторник 16:16

виж всички  »