Събиране на идентификационни данни съгласно промяна в ЗПУ

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че съгласно приетите промени в Закона за пощенските услуги, МиБМ Експрес в качеството си на пощенски оператор е задължена да изисква и съхранява идентификационни данни на потребителите, ползващи услуги, които попадат в обхвата на чл. 20, ал. 1, т. 11:

 

Чл. 20. (1) Пощенските оператори са длъжни да:

т. 11. изискват, обработват и съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс идентификационни данни (три имена и ЕГН или ЛНЧ за физическите лица, съответно наименование и ЕИК за юридическите лица), както и идентификационни данни на упълномощено лице, на:

а) податели на вътрешни и изходящи международни пощенски пратки с наложен платеж;

б) податели на изходящи международни пощенски пратки - малки пакети и пощенски колети, извън тези по буква „а";

в) получатели на суми в брой от наложен платеж, включително когато са получени чрез пощенски паричен превод.

 

Екипът на МиБМ Експрес


09 септември 2019, понеделник 17:54

виж всички  »