Временни затруднения - пощенски пратки до САЩ

20.12.2016г. Във връзка с временна невъзможност за въздушен превоз уведомяваме потребителите за затруднения и очаквани закъснения при обслужване на пратки и услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга (обикновени, препоръчани писма, малки пакети и др.) до адресати в САЩ. 


20 декември 2016, вторник 12:20

виж всички  »