От 1 юни 2015г. всички препоръчани международни пощенски пратки се приемат единствено "с предимство".

Във връзка с прилагане решенията на конгреса на Всемирния пощенски съюз от 2012 г. и новата разпоредба на чл. 15, т. 1.1. от Всемирна пощенска конвенциясчитано от 01.06.2015 г. всички препоръчани международни писмовни пратки се приемат *единствено* като пратки „с предимство”. Препоръчаните международни писмовни пратки ще се приемат с цена за тегло за пратки „с предимство”, съгласно текущата тарифа.


01 юни 2015, понеделник 10:31

виж всички  »