От 9 юни всички препоръчани пратки за Австрия се приемат "с предимство".


Считано от 9.6.2014г. пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга на Австрия преустановява услугата международни препоръчани пощенски пратки "без предимство".  Промяната е в съответствие с новите разпоредби на чл. 15 от Всемирната пощенска конвенция в сила от 2014 г.

В тази връзка, уведомяваме потребителите, че считано от 9.06.2014 г., се преустановява приемането на изходящи препоръчани международни пощенски пратки "без предимство" за Австрия. Препоръчаните изходящи международни пощенски пратки за получатели в Австрия се приемат единствено като пратки "с предимство".


12 юни 2014, четвъртък 11:12

виж всички  »