От 17 февруари всички препоръчани пратки за Унгария, Гърция, Сърбия и Сингапур се приемат "с предимство".

Считано от 17.2.2014г. пощенските оператори със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга на Унгария, Гърция, Сърбия и Сингапур преустановяват услугата международни препоръчани пощенски пратки "без предимство".  Промяната е в съответствие с новите разпоредби на чл. 15 от Всемирната пощенска конвенция в сила от 2014 г.

В тази връзка, уведомяваме потребителите, че считано от 17.02.2014 г., се преустановява приемането на изходящи препоръчани международни пощенски пратки "без предимство" за Унгария, Гърция, Сърбия и Сингапур. Препоръчаните изходящи международни пощенски пратки за получатели в Унгария, Гърция, Сърбия и Сингапур се приемат единствено като пратки "с предимство". 


17 февруари 2014, понеделник 11:11

виж всички  »