От 1-ви януари всички препоръчани пратки за Германия се приемат "с предимство".

Считано от 01.01.2014г. Германия преустановява услугата международни препоръчани пощенски пратки "без предимство".

С циркулярно писмо № 171/23.09.2013 г. на МБ на ВПС, избраният пощенски оператор на Федерална Република Германия “Deutsche Post DHL” уведомява, че в съответствие с новите разпоредби на чл.15 от Всемирната пощенска конвенция, в сила от 01.01.2014 г. преустановява приемането на международни препоръчани пощенски пратки "без предимство".

В тази връзка, уведомяваме потребителите, че считано от 01.01.2014 г., се преустановява приемането на изходящи препоръчани международни пощенски пратки "без предимство" за Германия. Препоръчаните изходящи международни пощенски пратки за получатели в Германия се приемат единствено като пратки "с предимство". 


07 януари 2014, вторник 12:56

виж всички  »