БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ЩЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ТАЛОНИ ОТ МОМЕНТНИТЕ СИ ЛОТАРИЙНИ ИГРИ В ПОЩЕНСКИТЕ ОФИСИ НА M&BM ЕXPRESS

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

София, 13.12.2012 г.

 

 

     БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ЩЕ РАЗПРОСТРАНЯВАТАЛОНИ ОТ МОМЕНТНИТЕ СИ ЛОТАРИЙНИ ИГРИ  В ПОЩЕНСКИТЕ ОФИСИ НА M&BM ЕXPRESS 

 

Талоните от лотарийните игри на БСТ - „ТОТО ШАНС ЗА ВСИЧКИ“ ще бъдат достъпни вече и в 36 офиса на частния пощенски оператор


От 13 декември 2012 г. /четвъртък/, Български спортен тотализатор /БСТ/ влиза в пощенските офиси на частния оператор M&BM Express. Талоните от моментните лотарийни игри на БСТ - „Тото шанс за всички“ ще бъдат достъпни в 36 офиса на частната поща, като поетапно към мрежата за разпространение ще бъдат включвани и нови офиси.

 

Продажбата на талоните в офисите на частния оператор ще се извършва според утвърдените от Държавна комисия по хазарта /ДКХ/ правила на БСТ като организатор на моментни игри и в съответствие с изискванията на Закона за хазарта, подзаконовите актове за прилагането му и съответните нормативни документи. В офисите на M&BM Express клиентите ще могат да опитат късмета си като закупят лотарийни билети от „Тото шанс за всички”, разновидности  - „ЗОДИАК, „ЧИСЛАТА НА КЪСМЕТА”, „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, „ДЪЖД ОТ ПАРИ”, „ВАКАНЦИЯ”, „ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” и „ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!”. За печелившите талони, в пощенските офиси на M&BM Еxpress ще се изплащат и печалби до 200 лева, включително.

 

София, Пловдив, Пазарджик, Ботевград, Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, Бургас, Варна, Разград, Русе, Севлиево, Търговище, Благоевград, Дупница, Кюстендил, Перник, Разлог, Самоков, Сандански, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Казанлък, са градовете, в които M&BM Express ще разпространява моментни лотарийни игри чрез мрежата  си от пощенски офиси. 

 

Припомняме, че:

 

ДП „Български спортен тотализатор” е водещ хазартен оператор и като такъв има основната цел да набира парични средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в Република България. Основната дейност на БСТ според устройствения му правилник е да организира лотарийни, тото и лото игри и залагания върху резултати от спортни състезания на територията на страната;

 

М&BM Express е водеща частна пощенска компания в страната, в която 26% дял притежават Австрийски пощи. Мажоритарент собственик и създател на компанията е Павел Петров, който притежава и М&BM Ltd.

 

Като пощенски оператор, М&BM Express е предпочитан бизнес партньор на водещи в своята сфера доставчици на услуги на национално ниво, сред които са компании като Виваком, Мтел, ЧЕЗ, Е.ОН, Българска Народна Банка, ПроKредит банк, Юробанк И Еф Джи България , Меtro Cash & Carry, Kaufland, Хипо Алпе Адриа Лизинг, Allianz, Xerox, PONS, Computer 2000, НАП, НОИ, НЗОК, ДА Архиви и др.

 

 

 


30 юли 2013, вторник 13:53

виж всички  »