Австрийксите пощи придобиват 26 процента дял от М&BM EXPRESS в България с опция да увеличат дела си до мажоритарен

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

София, 03.05.2012г.

 

АВСТРИЙСКИТЕ ПОЩИ ПРИДОБИВАТ 26% ДЯЛ ОТ М&BM EXPRESS В БЪЛГАРИЯ С ОПЦИЯ ДА УВЕЛИЧАТ ДЕЛА СИ ДО МАЖОРИТАРЕН

 

Австрийските Пощи съобщават за приключване на сделката по придобиване на 26% дял от българската компания М&ВМ Express, считано от 2 май 2012г. Освен това e сключено споразумение с кол опция за допълнителен 25% дял през 2013г. и друг през 2014г. с възможност дела да се увеличи до 76%.

 

М&ВМ Express е основанa през 2005г. и е водещ алтернативен доставчик на пощенска кореспонденция на българския пазар, който е напълно либерализиран от 2011г. Компанията е пазарният лидер и в сферата на хибридната поща (данните за пощенските пратки се изпращат по електронен път, отпечатват се, влагат се в плик и се разпространяват).

 

С близо 2500 души персонал, М&ВМ Express е доставила около 75 млн. пратки през 2011г., от които 65 млн. са хибридна поща.

 

 


30 юли 2013, вторник 10:46

виж всички  »