За компанията

„МиБМ Експрес” ООД е частна българска фирма с основна дейност - куриерски и пощенски услуги за граждани и бизнес потребители.

Тя притежава Удостоверение за извършване на Неуниверсални пощенски услуги  и Индивидуална лицензия за извършване на Универсална пощенска услуга от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), както и Удостоверение за администратор на лични данни (№ 0006532/09.06.2005 г.), издадено от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Така фирмата гарантира на потребителите надеждно и сигурно обслужване, пълна отчетност и конфиденциалност на подадената информация.

 

Днес „МиБМ Експрес” ООД е национален пощенски оператор с разгърната собствена регионална структура. Фирмата успешно развива и налага на пазара търговската марка Национална Поща M&BM Express, която потребителите разпознават с отличното ниво на обслужване, индивидуалния подход и професионализма на служителите си.